Vysvedčenia 2020

Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina   Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina   Kde zadať údaje do kolonky "Úroveň SKKR/EKR (EQF)", ktorá je na vysvedčeniach?
Slovenčina   Ako zadá slovné hodnotenie k predmetom na vysvedčení škola, ktorá nepoužíva IŽK?
Slovenčina   Usmernenie k celkovému hodnoteniu žiaka v školskom roku 2019/2020
Slovenčina   Vysvedčenia s dvojjazyčným slovným hodnotením