Žiadosti / Vyhlásenia

Slovenčina   Modul Žiadosti
Slovenčina   Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?
Slovenčina   Administrácia Vyhlásení o bezinfekčnosti žiaka elektronicky cez EduPage
Slovenčina   Administrácia Vyhlásení o bezinfekčnosti zamestnanca školy
Slovenčina   Ako zadá administrátor Vyhlásenia o bezinfekčnosti hromadne
Slovenčina   Ako si vytvoriť prehľad odovzdaných Vyhlásení o bezinfekčnosti
Slovenčina   Žiadosť o uvoľnenie učiteľa
Slovenčina   Administrátor - Žiadosť o povolenie nákupu
Slovenčina   Administrátor - Žiadosť o preplatenie nákupu
Slovenčina   Administrátor - Ako administrovať Nahlásenie poruchy/problému v učebni
Slovenčina   Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul
Slovenčina   Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov