Materské školy - špecifiká

Slovenčina   MŠ - ako si ku hodine pripojiť štandardy pre MŠ?
Slovenčina   ETK pre MŠ
Slovenčina   Učiteľ - Elektronická triedna kniha pre MŠ


Materské školy - špecifiká - Špecifiká pre MŠ

Slovenčina   Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia
Slovenčina   Pokročilé nastavenia pre viac menu a typov stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...)
Slovenčina   Ako zadať prázdniny iba pre žiakov ZŠ, počas ktorých jedáleň varí pre MŠ