Som zriaďovateľ

Slovenčina Kde v aScOrbit vidím otvárané odbory našich stredných škôl?
Slovenčina Kde v aScOrbit vidím, koľko uchádzačov sa hlási na jednotlivé odbory?
Slovenčina Potrebujem podrobnejšie informácie. Ako si ich zobrazím?
Slovenčina Ako pridať do aScOrbit ďalšieho používateľa?
Slovenčina Stredná škola nám posunula uchádzača, ktorý sa odvolal. Kde ho nájdem?
Slovenčina Kde si môžem pozrieť odvolanie neprijatého uchádzača?
Slovenčina Ako vygenerujem rozhodnutie o odvolaní uchádzača?
Slovenčina Kde si pozriem, ako bude vyzerať vygenerované rozhodnutie?
Slovenčina Nevidím zaškrtávač pri uchádzačovi a nemôžem mu vygenerovať rozhodnutie
Slovenčina Uvidia rozhodnutie aj uchádzači, ktorí nemajú EduPage?
Slovenčina Ako sa uchádzač dozvie o rozhodnutí zriaďovateľa o odvolaní?
Slovenčina Na rozhodnutí chceme mať pečiatku školy a podpis riaditeľa
Slovenčina Ako si vytlačím odvolanie uchádzača?
Slovenčina Kde si môžem pozrieť rozhodnutie školy o neprijatí uchádzača?