Prihlásenie - rodič

Slovenčina Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Slovenčina Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo
Slovenčina Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Slovenčina Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?
Slovenčina Ako môže rodič zistiť heslo do EduPage účtu svojho dieťaťa?
Slovenčina Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina Prečo vidím v EduPage len jedno dieťa, keď mám na škole dve deti?
Slovenčina Ako si odpojiť žiacke konto od rodičovského konta?


Mobilná aplikácia - Nastavenia mobilnej aplikácie

Slovenčina Mobilná aplikácia EduPage
Slovenčina Ako zmeniť jazyk mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
Slovenčina Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Notifikácie na zariadeniach Xiaomi


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii

Slovenčina Mám problém s prihlásením
Slovenčina Chcem podať Ospravedlnenku / Žiadosť / Vyhlásenie
Slovenčina Ako pridať do mobilnej aplikácie EduPage ďalšieho používateľa


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Učiteľ

Slovenčina Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Slovenčina Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Slovenčina Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Slovenčina Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Rodič

Slovenčina Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Slovenčina Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Slovenčina Ako podpísať známky?
Slovenčina Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Slovenčina Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina Ako zadať elektronickú ospravedlenku?
Slovenčina Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina Ako v mobilnej aplikácii vymažem správu, ktorú som omylom rozoslal?


Mobilná aplikácia - Návody k mobilnej aplikácii - Žiak

Slovenčina Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Slovenčina Ako môžem pripojiť súbor k domácej úlohe?
Slovenčina Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Slovenčina Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako sa môžem v EduPage pripravovať na celoštátne testovanie (T5, T9, maturita)?
Slovenčina Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina Tmavý režim (dark mode) mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?
Slovenčina Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?
Slovenčina Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Žiak - ako v mobilnej aplikácii zistím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina Ako môžem fitrovať/vyhľadávať v správach?
Slovenčina Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?


Správy a komunikácia

Slovenčina Ako poslať správu len niektorým učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako môže rodič cez EduPage napísať správu učiteľovi alebo viacerým učiteľom?
Slovenčina Kde nájdem mnou odoslané správy?
Slovenčina Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Slovenčina Ako skryjem vybavené správy?
Slovenčina Ako poslať správu učiteľom/rodičom na webe?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?


Známky

Slovenčina Ako podpísať nové známky?
Slovenčina Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako sa dostanem k známkam svojho dieťaťa za predchádzajúce školské roky?


Dochádzka a ospravedlnenky

Slovenčina Rodič - ako zadať elektronickú ospravedlnenku?
Slovenčina Môžem zadať elektronickú ospravedlnenku dopredu?
Slovenčina Zadanie elektronickej ospravedlnenky dopredu + odhlásenie z obeda
Slovenčina Rodič vidí ospravedlnené aj neospravedlnené hodiny svojho dieťaťa
Slovenčina Zadanie elektronickej ospravedlnenky cez web
Slovenčina Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?


Odhlasovanie z obeda

Slovenčina Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu - z pohľadu stravníka


Domáce úlohy

Slovenčina Kde nájdem domáce úlohy?
Slovenčina Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Slovenčina Žiak - ako môžem nahrať súbor k domácej úlohe?
Slovenčina Žiak - ako si overím, či bola DÚ správne odoslaná učiteľovi?
Slovenčina Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Slovenčina Ako si zobrazím úlohu, ktorú som si omylom skryl / označil ako vybavenú?
Slovenčina Mám v EduPage viac detí - ako si zobrazím úlohy konkrétneho dieťaťa?
Slovenčina Ako môžem druhýkrát odovzdať súbor ako DÚ?
Slovenčina Ako odovzdať projekt cez EduPage?
Slovenčina Ako vypracovať online test alebo domácu úlohu?
Slovenčina Stratila sa mi správa/DÚ ?!
Slovenčina Ako odovzdať domácu úlohu (text, obrázok alebo súbor)?
Slovenčina Ako si uložiť rozpracovanú DÚ?


Materiály na vyučovanie

Slovenčina Ako sa dostanem v EduPage k maturitným testom z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina Ako sa dostanem v EduPage k testom z Testovania 9?
Slovenčina Ako sa dostanem k testom z Testovania 5?
Slovenčina Čo znamená "prehrať online" pri teste, či domácej úlohe?
Slovenčina Ako si môžem pozrieť materiály od učiteľa z prechádzajúcich rokov?
Slovenčina Ako sa môžem v EduPage pripravovať na celoštátne testovanie (T5, T9, maturita)?
Slovenčina Ako si môže žiak v EduPage otestovať svoje vedomosti?


Výsledky

Slovenčina Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina Kde si môžem pozrieť výsledky z DÚ či testu na webe?
Slovenčina Obnovenie výsledkov testu/DÚ pri výpadku internetu/prúdu
Slovenčina Ako si môžem pri priebežne ukladať svoje odpovede v teste či DÚ?
Slovenčina Výsledky z testu - moje odpovede sú poprehadzované
Slovenčina Ako a kde si pozriem známky?


Platby z pohľadu rodiča

Slovenčina Platby - čo má rodič platiť
Slovenčina Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie
Slovenčina Chcem uhradiť poplatky v inej sume
Slovenčina Platby - farebné rozlíšenie poplatkov v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí


Žiadosti / Vyhlásenia

Slovenčina Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov
Slovenčina Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií a videozáznamov
Slovenčina Oznámenie o výnimke z karantény
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník (rodič/zákonný zástupca pri vstupe do školy)
Slovenčina Čestné vyhlásenie - samoodber
Slovenčina Domáci AG samotest - oznámenie o použití
Slovenčina Vyhlásenie o bezinfekčnosti pre MATERSKÉ ŠKOLY


Prihlasovanie na akcie, konzultačné hodiny

Slovenčina Žiak a rodič - ako sa prihlásiť na akciu?
Slovenčina Rodičia s viacerými deťmi - ako hlasovať v prihlasovacej akcii za viac detí?
Slovenčina Žiak/rodič - ako môžem zmeniť svoju voľbu
Slovenčina Prihlasovanie na konzultácie
Slovenčina Ako sa žiak/rodič pripojí na online konzultácie?


Elektronická prihláška

Slovenčina Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina Maturanti - načítanie známok zo SŠ z EduPage do elektronickej prihlášky na VŠ
Slovenčina Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe


Potvrdenie o návšteve školy

Slovenčina Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina Ako si môžem uložiť potvrdenie o návšteve školy do mobilu?


Prijímacie skúšky na SŠ - žiak/rodič

Slovenčina Ako sa môže žiak prihlásiť na strednú školu cez EduPage?
Slovenčina Ako zmením / zmažem prihlášku na strednú školu?
Slovenčina Žiak - ako pridám prihlášku na ďalšiu školu?
Slovenčina Ako uviesť na prihláške na strednú školu iba jedného rodiča/zákonného zástupcu?
Slovenčina Ako si uložím rozpísanú prihlášku?
Slovenčina V prihláške mám nesprávne uvedené/chýba zdravotné znevýhodnenie
Slovenčina Ako podať prihlášku na štúdium na strednej škole vzor č. 062
Slovenčina Uchádzač - ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, že na ňu nastúpim?
Slovenčina Uchádzač - ako podať odvolanie v prípade neprijatia?
Slovenčina Môžem zmeniť rozhodnutie o nastúpení?
Slovenčina Som prijatý na jednu školu, na druhú ešte čakám na odvolanie. Čo s potvrdením nástupu?
Slovenčina Uchádzač prijatý na odvolanie - zmena potvrdenia o nástupe