Súťaže

Slovenčina   Ako prihlásim žiakov do súťaže?
Slovenčina   Ako môžem žiakovi manuálne nastaviť, že sa zúčastňuje súťaže príp. kategóriu a kolo?
Slovenčina   Ako zistím, ktorí žiaci majú záujem zúčastniť sa súťaže?
Slovenčina   Ako nastavím viacerým žiakom naraz, že sa zúčastnia súťaže?
Slovenčina   Ako žiakom rozošlem kódy do súťaže cez EduPage?
Slovenčina   Ako prihlásim (snaživého) žiaka do viacerých kategórií?
Slovenčina   Ako pridať administrátorské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?
Slovenčina   Ako si vybrať sĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?
Slovenčina   Ako urobiť školské kolo predmetovej olympiády v podmienkach dištančnej výučby?
Slovenčina   Ako môžem sledovať priebeh súťaže?
Slovenčina   Ako pripomeniem žiakovi, že zajtra alebo už dnes je súťaž?
Slovenčina   Ako spustím maďarskú verziu testu?
Slovenčina   Ako označiť žiaka, ktorý nemá figurovať vo výsledkovej listine?
Slovenčina   Ako si zobrazím / vytlačím výsledkovú listinu?
Slovenčina   Ako poslať žiakom výsledky súťaže?