Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?

V internetovej žiackej knižke vyberte obdobie - napr. vysvedčenie za 1. polrok.

Do stĺpca "Vysvedčenie" môžete zadať známku a do stĺpca "Slovné hodnotenie" zadať text slovného komentáru k predmetu.

Slovný komentár z daného predmetu sa bude nachádzať pod známkou z predmetu:

Na zadnej strane výpisu sa zobrazí celkový slovný komentár.

Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Všetky návody: Vysvedčenia 2020

aScAgenda - ako tlačiť namiesto známok absolvoval/neabsolvoval a pod.?
aScAgenda - všetky návody k tlači vysvedčení