Súťaže

Slovenčina Čo je cieľom modulu Súťaže?
Slovenčina Súťaže - základné informácie
Slovenčina Ako zadať školského koordinátora konkrétnej súťaže ?
Slovenčina Na škole máme pre jednu súťaž rôznych koordinátorov pre rôzne ročníky. Ako to zadám?
Slovenčina Ako zadám žiakom kategóriu, v ktorej budú súťažiť?
Slovenčina Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?
Slovenčina Ako môžem nahlásiť jedného žiaka do viacerých kategórií v jednej súťaži?
Slovenčina Ako pridať administrátorské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?
Slovenčina Ako si vybrať sĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?
Slovenčina Ako zrušiť nesprávnu registráciu do súťaže?
Slovenčina Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?
Slovenčina Niektoré súťaže nevidím. Prečo?
Slovenčina Ako sa dostanem k výsledkom súťaží z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina Ako podať cez EduPage informovaný súhlas pre účely súťaží?
Slovenčina Ako zistím, ktorí žiaci majú záujem zúčastniť sa súťaže?
Slovenčina Ako môžu súťažiť žiaci, ktorí bežne nepoužívajú konto v EduPage (napr. žiaci 1.stupňa)?
Slovenčina Ako môžem sledovať priebeh súťaže a upozorniť žiakov, ktorí ešte nezačali súťažiť?
Slovenčina Ako si zobrazím výsledkovú listinu?
Slovenčina Ako označiť žiaka, ktorý nemá figurovať vo výsledkovej listine?
Slovenčina Čo robiť v prípade technických problémov počas riešenia súťaže?
Slovenčina Ako pošlem žiakom správu o ich výsledku v súťaži?
Slovenčina Kde uvidím odpovede mojich žiakov v konkrétnej súťaži?
Slovenčina Ako zadám body za ústnu časť v školskom kole predmetovej olympiády?


Súťaže - Škola bez EduPage

Slovenčina Naša škola nepoužíva EduPage - ako postupovať pri registrácii žiakov na súťaže?
Slovenčina Ako naimportovať údaje do EduPage?
Slovenčina Ako naimportovať triedy?
Slovenčina Ako naimportovať žiakov?
Slovenčina Ako vytvoriť prístup do EduPage pre učiteľov?
Slovenčina Ako pridať administrátorské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?
Slovenčina Ako vytvorím kontá pre rodičov a pošlem im prihlasovacie údaje?
Slovenčina Ako si žiaci môžu urobiť cvičné testy k súťažiam?
Slovenčina Ako sa k súťaži pripojí žiak, ktorý nemá prístup do EduPage?
Slovenčina Ako vytlačiť súťažné kódy pre žiakov?


Súťaže - Špecifiká pre súťaž iBobor

Slovenčina Súťaž iBobor - základné informácie
Slovenčina Aký je rozdiel medzi tréningovým kolom a hlavnou súťažou?
Slovenčina Ako zaregistrovať žiakov do tréningového kola iBobor?
Slovenčina Ako zaregistrovať žiakov do hlavnej súťaže iBobor?
Slovenčina Žiak - ako budem súťažiť v iBobor?
Slovenčina Kde nájdem v EduPage testy a úlohy z predchádzajúcich ročníkov súťaže iBobor?


Súťaže - Súťaže - pohľad žiaka/rodiča

Slovenčina Žiak - ako môžem prejaviť záujem o konkrétnu súťaž?
Slovenčina Žiak - ako si vyskúšam súťažné úlohy z minulých ročníkov?
Slovenčina Žiak - ako budem súťažiť?
Slovenčina Ako sa k súťaži pripojí žiak, ktorý nemá prístup do EduPage?
Slovenčina Rodič - čo je cieľom modulu Súťaže?
Slovenčina Žiak - ako budem súťažiť v iBobor?
Slovenčina Kde si pozriem svoje výsledky tréningového kola súťaže iBobor?