=Export údajov z podaných prihlášok

Väčšina údajov z elektronických prihlášok sa automaticky načíta do príslušných políčok v aScAgende. Sú však niektoré políčka, ktoré nemajú pár v aScAgende, napríklad školou definované políčka. Aby ste s týmito údajmi mohli ďalej pracovať, môžete si údaje vyexportovať. Slúžia na to 3 tlačidlá v hornej časti obrazovky v pohľade Prehľad údajov.


Prvé tlačidlo umožňuje výber stĺpcov, ktoré sa majú exportovať.


Druhé tlačidlo urobí export údajov do csv súboru, ktorý si potom viete otvoriť v tabuľkovom editore.


Tretie tlačidlo slúži na export údajov do PDF.

Všetky návody k elektronickej prihláške: Elektronické prihlášky