Elektronické prihlášky

Slovenčina Elektronická prihláška - ako začať?
Slovenčina Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Slovenčina Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?
Slovenčina Ako v elektronickej prihláške nastaviť položku Elektronická schránka rodičov?
Slovenčina Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?
Slovenčina Ako pridám do novinky na webstránke odkaz na elektronickú prihlášku?
Slovenčina Ako umiestniť elektronickú prihlášku do menu na webstránke?
Slovenčina Ako nastaviť v prihláške možnosť voľby medzi etikou a náboženskou výchovou?
Slovenčina Môžeme využívať elektronickú prihlášku, ak naša hlavná stránka je iná ako EduPage stránka?
Slovenčina Používanie viacerých prihlášok na jednej škole s viacerými zložkami
Slovenčina Priradenie číselných identifikátorov (kódov) prihlasovaným žiakom
English Application form - Uploading data to Agenda Online
Slovenčina Kde nájdem súbory nahraté k prihláške?
Slovenčina Ako nastaviť, aby mohol rodič nahrať k prihláške súbor?
Slovenčina Ako zadať elektronickú prihlášku za uchádzača
Slovenčina Ako sa k úprave elektronickej prihlášky dostane používateľ s právom na úpravu?
Slovenčina Chceme prihlášku na zápis prváčikov aj na prijímanie do ostatných ročníkov počas roka
Slovenčina Ako akceptujem podané prihlášky na ďalšie spracovanie?
Slovenčina Ako zadať otvárané odbory
Slovenčina Ako si pridám ďalší otváraný odbor (napríklad MŠ)
Slovenčina Ako deaktivujem elektronickú prihlášku po skončení zápisu prváčikov?