Elektronické prihlášky

Slovenčina   Elektronická prihláška - ako začať?
Slovenčina   Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Slovenčina   Ako umiestniť elektronickú prihlášku do menu na webstránke?
Slovenčina   Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?
Slovenčina   Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?
Slovenčina   Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina   Ako v elektronickej prihláške nastaviť položku Elektronická schránka rodičov?
Slovenčina   Ako nastaviť v prihláške možnosť voľby medzi etikou a náboženskou výchovou?
Slovenčina   Ako pridám do novinky na webstránke odkaz na elektronickú prihlášku?
Slovenčina   Môžeme využívať elektronickú prihlášku, ak naša hlavná stránka je iná ako EduPage stránka?
Slovenčina   Používanie viacerých prihlášok na jednej škole
Slovenčina   Priradenie číselných identifikátorov (kódov) prihlasovaným žiakom
Slovenčina   Kde nájdem súbory nahraté k prihláške?
Slovenčina   Ako nastaviť, aby mohol rodič nahrať k prihláške súbor?