Elektronické prihlášky

Slovenčina   Elektronická prihláška - ako začať?
Slovenčina   Ako môžem upraviť vzhľad prihlášky
Slovenčina   Ako umiestniť elektronickú prihlášku do menu na webstránke?
Slovenčina   Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?
Slovenčina   Ako nastaviť v elektronickej prihláške ponuku cudzích jazykov?
Slovenčina   Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku
Slovenčina   Ako v elektronickej prihláške nastaviť položku Elektronická schránka rodičov?
Slovenčina   Ako nastaviť v prihláške možnosť voľby medzi etikou a náboženskou výchovou?
Slovenčina   Ako pridám do novinky na webstránke odkaz na elektronickú prihlášku?
Slovenčina   Môžeme využívať elektronickú prihlášku, ak naša hlavná stránka je iná ako EduPage stránka?
Slovenčina   Používanie viacerých prihlášok na jednej škole s viacerými zložkami
Slovenčina   Priradenie číselných identifikátorov (kódov) prihlasovaným žiakom
Slovenčina   Ako nastaviť, aby mohol rodič nahrať k prihláške súbor?
Slovenčina   Kde nájdem súbory nahraté k prihláške?
Slovenčina   Chceme prihlášku na zápis prváčikov aj na prijímanie do ostatných ročníkov počas roka
Slovenčina   Ako zadať elektronickú prihlášku za uchádzača
Slovenčina   Ako zadať jednoduché kritérium prijímania spĺňa/nespĺňa
Slovenčina   Ako vyhodnotiť jednoduché kritérium spĺňa/nespĺňa
Slovenčina   Ako sa k úprave elektronickej prihlášky dostane používateľ s právom na úpravu?
Slovenčina   Ako akceptujem podané prihlášky na ďalšie spracovanie?
Slovenčina   Načítanie prijatých žiakov do aScAgendy