Používanie viacerých prihlášok na jednej škole

Slovenčina Čeština

Ak ste spojená škola, ktorá zahŕňa viac zložiek - napr. MŠ a ZŠ, alebo ZŠ a gymnázium, máte možnosť využiť naraz až 3 elektronické prihlášky.

Ďalšiu prihlášku pridáte stlačením tlačidla "Pridať ďalší typ prihlášky".

Je potrebné vyplniť názov prihlášky, ktorý sa zobrazí záujemcom.


Pri školách s viacerými zložkami je potrebné zadať odbory, do ktorých prijímate žiakov. Prihlasovanie a prijímanie žiakov na ZŠ
Pre každú prihlášku je potom potrebné vybrať odbor, ktorý s prihláškou súvisí.


Pre každú prihlášku môžete mať iné nastavenia - napríklad iné voliteľné políčka. Aktuálne meníte nastavenia prihlášky, ktorej číslo je zvýraznené oranžovým políčkom. Ak chcete meniť nastavenia inej prihlášky, kliknite na jej číslo, aby bolo označené.Na svojej webstránke si potom môžete vytvoriť odkaz na elektronickú prihlášku.


Po kliknutí naň, rodičia uvidia všetky aktuálne typy prihlášky školy. V tomto príklade dve.

V zozname podaných prihlášok potom môžete filtrovať podľa typu prihlášky.

Taktiež po načítaní prihlášok do aScAgendy môžete filtrovať podľa typu prihlášky.

Všetky návody k elektronickej prihláške: Elektronické prihlášky