Kde uvidím zoznam podaných prihlášok?

vyplnené prihlášky, kde nájdem vyplnené prihlášky

English Slovenčina Russian Lithuania Thai

Kliknite na tlačidlo Štart, vyberte Špeciálne stránky a kliknite na Administrácia elektronickej prihlášky.


Kliknite na Zoznam. Tu vidíte všetky podané prihlášky. Ak rodič prihlášku upravoval, v zozname sa nachádzajú aj pôvodná aj nová prihláška.
Ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku

Keďže tento modul je viditeľný pre všetkých, niektoré prihlášky môžu byť podané napr. zo žartu. Preto treba prejsť všetky prihlášky. Kliknite na meno, otvorí sa vám prihláška. Prihlášku môžete potvrdiť alebo zmazať.

Prihlášky, ktoré ste potvrdili, sú označené zelenou fajočkou.

Všetky návody k elektronickej prihláške: Elektronické prihlášky