=Elektronická prihláška do prvého ročníka - ako to celé funguje?

O elektronických prihláškach si môžete prečítať tento blog.

1. Administrátor EduPage pripraví elektronickú prihlášku - to znamená zvolí, aké údaje majú rodičia v prihláške vypľňať. Na výber je veľa možností a škola si taktiež môže zadefinovať vlastné políčka.

2. Ak je prihláška pripravená, môže ju zapnúť (aktivovať) a odkaz na elektronickú prihlášku zverejniť na webstránke školy spolu s pokynmi.

3. Rodičia, ktorí chcú zapísať svoje dieťa do prvého ročníka, nájdu na webstránke pokyn, že majú prihlášku za svoje dieťa vyplniť elektronicky. Všetky údaje do prihlášky môžu rodičia zadať a skontrolovať si v pohodlí domova. Ak je to potrebné, je možné k prihláške pripojiť aj súbor (napr. potvrdenie od lekára, špeciálneho pedagóga a pod.).

4. Po vyplnení rodičia prihlášku vytlačia, podpíšu a takto vytlačenú a podpísanú prihlášku prinesú do školy na zápis.

Škola však už má všetky údaje o žiakovi zadané v elektronickej podobe v systéme Edupage. Administrátor vidí všetky podané prihlášky a vie s nimi ďalej pracovať (skontrolované potvrdiť, neplatné vymazať).

5. Napokon po skončení zápisu sa údaje o budúcich prvákoch jednoducho prenesú do aScAgendy. Odpadá zdĺhavé prepisovanie údajov z papierových prihlášok a lúštenie ťažko čitateľného rukopisu rodičov. Takisto sa tým predchádza vzniku chýb pri prepisovaní údajov.

Elektronická prihláška - ako začať?

Ďalšie návody: Elektronické prihlášky