Mobilná aplikácia - Učiteľ

Slovenčina   Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage
Slovenčina   Ako opakovať dochádzku z predošlej hodiny v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako vyplniť dochádzku žiakov podľa pípnutí?
Slovenčina   Ako môže triedny učiteľ zadať ospravedlnenku žiaka cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako môže učiteľ akceptovať elektronickú ospravedlnenku od rodiča cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina   Ako zadať žiakom DÚ cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako žiakom prideliť pripravené karty na DÚ?
Slovenčina   Ako prideliť žiakom hotový materiál (prezentáciu, test) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako dať žiakovi domácu úlohu/test/projekt na prepracovanie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako si učiteľ pozrie odpovede/výsledky žiakov v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako v aplikácii zadať hromadne kontrolu DÚ (urobil/neurobil) ?
Slovenčina   Ako cez mobilnú aplikáciu poslať správu žiakom, rodičom alebo učiteľom?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina   Tmavý režim mobilnej aplikácie EduPage


Mobilná aplikácia - Rodič

Slovenčina   Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Slovenčina   Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Ako podpísať známky?
Slovenčina   Ako poslať správu učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako odhlásiť dieťa z obeda?
Slovenčina   Ako podať žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z vyučovania?
Slovenčina   Ako zadať elektronickú ospravedlenku?
Slovenčina   Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym prístupom do EduPage?
Slovenčina   Kde si môžem pozrieť príchody a odchody svojho dieťaťa?
Slovenčina   Správy všetkých používateľov na jednom mieste
Slovenčina   Tmavý režim mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?


Mobilná aplikácia - Žiak

Slovenčina   Kde si pozriem rozvrh?
Slovenčina   Prehľad suplovania v aplikácii
Slovenčina   Kde nájdem DÚ v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Čo znamená prehrať online pri DÚ?
Slovenčina   Ako môžem pripojiť súbor k domácej úlohe?
Slovenčina   Kde si môžem v aplikácii pozrieť výsledky z DÚ či testu?
Slovenčina   Ako urobenú domácu úlohu odstránim zo zoznamu úloh?
Slovenčina   Ako poslať správu učiteľom alebo žiakom?
Slovenčina   Stratila sa mi správa/DÚ
Slovenčina   Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina   Ako sa môžem v EduPage pripravovať na celoštátne testovanie (T5, T9, maturita)?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?
Slovenčina   Ako poslať vývojárom aplikácie EduPage návrh na zlepšenie alebo popis problému?
Slovenčina   Funkcia Meniny v EduPage
Slovenčina   Tmavý režim mobilnej aplikácie EduPage
Slovenčina   Ako zistím, ktoré úlohy som už vypracoval a ktoré ešte nie?
Slovenčina   Kde nájdem návody k mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?