Správy, komunikácia - Správy

Slovenčina Ako poslať správu žiakom, rodičom a učiteľom?
Slovenčina Ako si vyžiadať od prijímateľov správy spätnú väzbu? (hlasovanie)
Slovenčina Kde nájdem mnou odoslané správy?
Slovenčina Dôležitá správa
Slovenčina Ako poslať správu vybraným žiakom (rodičom) z viacerých tried?
Slovenčina Ako sa adresát dozvie o novej správe?
Slovenčina Ako zobraziť v notifikáciách len správy?
Slovenčina Ako vytvoriť skupinu adresátov?
Slovenčina Ako skryjem vybavené správy?
Slovenčina Ako zmažem správu, ktorú som omylom rozoslal?
Slovenčina Kde nájdem zoznam mnou odoslaných správ?
Slovenčina Ako filtrovať / vyhľadávať v správach na webe?
Slovenčina Ako napísať správu nepedagogickým zamestnancom?
Slovenčina Ako poslať správu len jednému adresátovi, napr. žiakovi?
Slovenčina Ako odstrániť vybavenú správu zo zoznamu správ v mobilnej aplikácie?
Slovenčina Ako jednoducho odpovedať na reakciu žiaka/rodiča/učiteľa?
Slovenčina Konverzácia k pridelenému materiálu (DÚ, testu, projektu, atď.)
Slovenčina Ako obmedziť alebo zakázať reakcie na správu?


Správy, komunikácia - Nástenka

Slovenčina Ako pridať oznam na nástenku?


Správy, komunikácia - Poslať fotografie

Slovenčina Ako poslať/zdieľať fotografie v triede?


Správy, komunikácia - Notifikácie

Slovenčina Ako vypnúť/zapnúť push notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Nechodia vám notifikácie v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako označiť správu (notifikáciu) za vybavenú?
Slovenčina Notifikácie na zariadeniach Huawei


Správy, komunikácia - Chat - online rozhovor

Slovenčina Chat - online rozhovor
Slovenčina Chat s jedným adresátom
Slovenčina Záložke s chatom mi prekáža, ako ju schovám?
Slovenčina Chat - Ako si vytvoriť vlastnú skupinu?
Slovenčina Ako zmažem svoj príspevok v čete?


Správy, komunikácia - Ankety

Slovenčina Vytvorenie novej ankety
Slovenčina Publikovanie ankety
Slovenčina Zverejnenie ankety na hlavnej stránke EduPage
Slovenčina Ako vytvoriť anketu určenú iba pre rodičov, žiakov alebo učiteľov?
Slovenčina Ako vytvoriť anketu s otvorenými otázkami?
Slovenčina Ako zistím konkrétne kto ako hlasoval v ankete?