Suplovanie - Práca so suplovaním

Slovenčina   Vytvorenie poznámky pre každé zastupovanie.
Slovenčina   Vytvorenie poznámky pre určitý deň
Slovenčina   Ako môžem vymazat suplovanie?
Slovenčina   Ako zrušiť hodinu?
Slovenčina   Čo sa zobrazuje v suplovaní v pravom hornom rohu?
Slovenčina   Suplovanie počas karantény


Suplovanie - Práca so suplovaním - Somebody is missing

Slovenčina   Zadávanie chýbajúcich učiteľov
Slovenčina   Pridávanie viacerých chýbajúcich naraz
Slovenčina   Trieda, alebo jej skupina, chýba celý deň.
Slovenčina   Generovanie suplovania pre jeden deň
Slovenčina   Zadávanie suplovania
Slovenčina   Presun hodiny
Slovenčina   Nahradenie hodiny
Slovenčina   Presunuté, vymenené a nahradené hodiny.
Slovenčina   Chýbajúci učiteľ aj učebňa na jednej hodine
Slovenčina   Kolízie v suplovaní
Slovenčina   Výmena hodín
Slovenčina   Suplovanie viac-hodinoviek
Slovenčina   Dlhodobé suplovanie
Slovenčina   Chýbanie učiteľa na dozore počas prestávok
Slovenčina   Ako zadať viac suplujúcich učiteľov, a viac učební na jednej hodine.
Slovenčina   Hodina s dvoma učiteľmi - ako ju zrušiť iba pre jedného z nich
English   Events in substitution
Slovenčina   Suplovanie dozorov počas prestávok


Suplovanie - Práca so suplovaním - Nobody is missing

Slovenčina   Ako vytvoriť novú hodinu v Suplovaní
Slovenčina   Prevziať zmenu učebne do suplovania online
Slovenčina   Zmena rozvrhu v konkrétnom dni za iný deň/týždeň/polrok.
Slovenčina   Ako zmeniť predmet, učebňu... ak nikto nechýba?
English   How to change particular lesson if nobody is missing