Jedáleň - Všeobecné informácie

Slovenčina Modul Školská jedáleň - prehľad, čo umožňuje
Slovenčina Sprístupnenie modulu / jedálneho lístka užívateľom
Slovenčina Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul školská jedáleň
Slovenčina Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň


Jedáleň - Základné nastavenia

Slovenčina Nastavenie obdobia pre školský rok v module jedáleň
Slovenčina Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí
Slovenčina Dni mimo prevádzky - kedy jedáleň nevarí
Slovenčina Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu
Slovenčina Cenník (cena stravnej jednotky) a definovanie typov platiteľov
Slovenčina Režijné náklady
Slovenčina Ako zadať sociálny fond a iné príspevky na potraviny a réžiu
Slovenčina Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku
Slovenčina Pokročilé nastavenia pre viac menu a typov stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...)
Slovenčina Iné menu pre rôzne typy stravníkov, napr. diétne menu
Slovenčina Korona - ako nastaviť zatvorenie pre jedáleň
Slovenčina Korona - jedáleň je opäť otvorená
Slovenčina Korona - št. dotácie a podmienka prítomnosti na vyučovaní - pre jún 2020
Slovenčina Korona - ako znovu prihlásiť žiakov 2. stupňa - jún 2020
Slovenčina Najčastejšie chyby a otázky v nastaveniach školskej jedálne


Jedáleň - Jedálny lístok

Slovenčina Jedálny lístok - možnosti vytvorenia
Slovenčina Jedálny lístok - ďalšie nastavenia pre zobrazovanie
Slovenčina Jedálny lístok - rôzne zobrazovanie pre rôznych stravníkov
Slovenčina Jedálny lístok - tlač a uloženie do súboru
Slovenčina Pridanie nového alergénu
Slovenčina Ako uvádzať pôvod mäsa v jedálnom lístku
Slovenčina Hodnotenie jedla


Jedáleň - Stravníci

Slovenčina Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
Slovenčina Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom
Slovenčina Nový stravník počas školského roka
Slovenčina Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka
Slovenčina Hromadné skrátenie neukonečných objednávok
Slovenčina Administrácia viacerých škôl - stravníci z inej školy


Jedáleň - Platby za stravu

Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
Slovenčina Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina Viac predpisov za stravu pre rôzne skupiny stravníkov
Slovenčina Prenos preplatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
Slovenčina Čo je kredit v školskej jedálni
Slovenčina Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa
Slovenčina Vrátenie zálohy pre stravníka ukončeného počas školského roka
Slovenčina Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy
Slovenčina Informácie ku koncoročnému vyúčtovaniu za stravu
Slovenčina Koncoročné vyúčtovanie za stravu
Slovenčina Interný prevod - úhrada nedoplatku na strave z preplatku na zálohe 3. typu


Jedáleň - Obedy 'zadarmo'

Slovenčina 'Obedy zadarmo' - ako funguje prepojenie modulov
Slovenčina Nastavenie modulu školská jedáleň v kompletnej podobe
Slovenčina Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia
Slovenčina Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia
Slovenčina Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku
Slovenčina Dochádzka - ako nastaviť zdroj pre 'obedy zadarmo' a iné príspevky na stravu
Slovenčina Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálna zmena dochádzky pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina Ako robiť mesačnú uzávierku pre dotácie k 'obedom zadarmo'
Slovenčina Prehľady pre 'obedy zadarmo' - chyby v dochádzke (žlté otázniky)
Slovenčina Prehľady pre 'obedy zadarmo' - prevzatie stravy a prítomnosť v škole po dňoch, sumarizácia príspevkov
Slovenčina Uzamknutie nárokov na dotácie voči zmenám dochádzky v ETK
Slovenčina Dochádzka - absencie žiakov pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina 'Obedy zadarmo' v šk. roku 2020/21 a počas leta 2021
Slovenčina 'Obedy zadarmo' v novom šk. roku 2021/22


Jedáleň - Neplatiči

Slovenčina Manuálne prerušenie objednávok neplatičom
Slovenčina Manuálne obnovenie prerušených objednávok
Slovenčina Automatické prerušenie objednávok neplatičom
Slovenčina Automatické obnovenie objednávok


Jedáleň - Externí stravníci

Slovenčina Externý stravník / hosť v jedálni - ako vytvoriť konto
Slovenčina Ako zmazať hosťa / stravníka v školskej jedálni
Slovenčina Zmazaní stravníci v školskej jedálni - ako ich obnoviť


Jedáleň - Prehľady pre vedúcu ŠJ

Slovenčina Tlačové zostavy v module školská jedáleň - prehľad
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálne odhlásenie stravy
Slovenčina Vedúca jedálne - manuálne označovanie pre prevzatie jedla
Slovenčina Prehľady počtu jedál a počtu stravníkov
Slovenčina Prehľad objednávok (počty aj menný zoznam) a zdieľanie pre externého dodávateľa stravy
Slovenčina Prehľady - riadok 'Neurčené' pre Počet jedál alebo Ceny
Slovenčina Normovací hárok, Stravný list, Energetické a nutričné hodnoty
Slovenčina Mesačný prehľad pre školskú jedáleň - predpis poplatkov, príspevky, členenie úhrady poplatkov, koncový preplatok...
Slovenčina Normované náklady - surovinový limit


Jedáleň - Skladový systém

Slovenčina Sklad potravín a základné pojmy
Slovenčina Nastavenia - dodávatelia, viac skladov
Slovenčina Sklad - import údajov z iného softvéru
Slovenčina Ako zadať počiatočný stav pre finančný limit
Slovenčina Skladové karty - položky
Slovenčina Doklady a udalosti v sklade (príjem, výdaj, objednávky)
Slovenčina Príjemka, objednávka, faktúra
Slovenčina Výdajka - manuálna, automatická
Slovenčina Inventúra
Slovenčina Obratová súpiska
Slovenčina Receptúry
Slovenčina Prepojenie podobných potravín v receptúrach a v sklade
Slovenčina Zámena potraviny v receptúre pri výdaji zo skladu
Slovenčina Ako doplniť školské dotované mlieko a ovocie
Slovenčina Normovací hárok, Stravný list, Energetické a nutričné hodnoty
Slovenčina pre CZ používateľov
Slovenčina Ako odpisovať pokazené potraviny zo skladu


Jedáleň - Hardvérové komponenty

Slovenčina Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne
Slovenčina Výdajný terminál - priradenie zariadenia na zobrazovanie
Slovenčina Výdajný terminál - zobrazenie a výdaj stravy
Slovenčina Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu
Slovenčina Výdajný terminál - zvukové upozornenie, stratený čip a iné nastavenia
Slovenčina Objednávkový terminál - nastavenie dňa


Jedáleň - Špecifiká pre MŠ

Slovenčina Strava s dotáciou pre MŠ - nastavenia
Slovenčina Pokročilé nastavenia pre viac menu a typov stravníkov (MŠ, ZŠ, internát, ...)
Slovenčina Ako zadať prázdniny iba pre žiakov ZŠ, počas ktorých jedáleň varí pre MŠ


Jedáleň - Prechod medzi školskými rokmi

Slovenčina Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ
Slovenčina Prechod do nového školského roka - modul PLATBY
Slovenčina Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit)


Jedáleň - Odhlasovanie z obeda

Slovenčina Odhlasovanie / prihlasovanie stravy / zmena menu - z pohľadu stravníka