Prihlasovanie na akcie

Slovenčina Prihlasovanie sa na výlety, krúžky, maturitné semináre a iné akcie
Slovenčina Príklad č.1 - Prihlasovanie sa na školský výlet
Slovenčina Ako zverejniť prihlasovaciu akciu, tj. umožniť účastníkom hlasovanie?
Slovenčina Príklad č.2 - Prihlasovanie sa na lyžiarsky výcvik
Slovenčina Kde si pozriem výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako povoliť prihlasovanie na krúžky len žiakom, ktorí si uplatnili vzdelávací poukaz?
Slovenčina Ako úplne zautomatizovať prihlasovanie žiakov sa na krúžky?
Slovenčina Príklad č.4 - Prihlasovanie sa na maturitné semináre
Slovenčina Príklad č.5 - Prihlasovanie sa na maturitné semináre, zložitejšia situácia
Slovenčina Ako manuálne pridať na krúžok žiaka, ktorý sa nevie prihlásiť cez EduPage?
Slovenčina Vytvorenie platobného predpisu pre prihlasovaciu akciu
Slovenčina Ako postupovať, ak sa niektorý z cieľov zruší (napr. nenaplnený seminár)?
Slovenčina Aký je rozdiel medzi Zmazať cieľ a Deaktivovať (zrušiť) cieľ?
Slovenčina Výber témy projektu pomocou modulu Prihlasovanie
Slovenčina Ako upozorniť tých, ktorí sa zatiaľ nevyjadrili?
Slovenčina Ako poslať správu prihláseným účastníkom?
Slovenčina Prihlasovacia akcia, ktorú musí potvrdiť rodič
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako vytvoriť anonymnú prihlasovaciu akciu?
Slovenčina Ako zakázať zobrazovanie priebežných výsledkov prihlasovania?
Slovenčina Ako skopírovať prihlásených žiakov do krúžkov z modulu Prihlasovanie?
Slovenčina Príklad č.6 - Prihlasovanie na etickú alebo náboženskú výchovu
Slovenčina Ako vytvoriť konzultáciu pre žiakov, aby sa mohli prihlásiť na konkrétny čas?
Slovenčina Načo slúži druhé kolo prihlasovania?
Slovenčina Ako zistiť záujem o nástup do školy? Pomocou preddefinovanej akcie.
Slovenčina Ako skopírovať formulár prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako zorganizovať voľby do rady školy cez modul Prihlasovanie?
Slovenčina Ako použiť modul Prihlasovanie na voľby predsedu rady školy?
Slovenčina Ako zistiť záujem rodičov o testovanie a prezenčné vyučovanie
Slovenčina Ako do prihlasovania manuálne zadať voľbu žiaka/rodiča, ktorý ju oznámil telefonicky/mailom?
Slovenčina Ako zistiť záujem o prezenčné vzdelávanie žiakov rodičov kritickej infraštruktúry
Slovenčina Zisťovanie záujmu o vykonanie kloktacieho testu s vyjadrením Súhlasu dotknutej osoby
Slovenčina Ako zistiť výsledky z prihlasovania sa na akciu za konkrétnu triedu
Slovenčina Zisťovanie záujmu o ŠKD v budúcom šk. roku
Slovenčina Zisťovanie záujmu o domáce AG samotesty
Slovenčina Školská akcia - Informovaný súhlas zákonného zástupcu
Slovenčina Ako nastaviť pravidlo v prihlasovacej akcii tak, aby si účastník mohol vybrať práve jednu možnosť
Slovenčina Ako nastaviť prihlasovaciu akciu, tak aby účastník mohol zrušiť svoj vybraný cieľ?