Tlačové zostavy

Slovenčina Archivácia výstupov z ETK na webe / Finálna tlač ETK
Slovenčina Archív ETK - Generovanie reportov z ETK
Slovenčina Ako si môžem vytlačiť výsledky prihlasovacej akcie?
Slovenčina Ako si vytlačiť Zmluvu o spracúvaní osobných údajov (GDPR)?
Slovenčina Ako vytlačiť zoznam žiakov navštevujúcich krúžok?
Slovenčina Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy ako administrátor?