Kalendár a udalosti

Slovenčina Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina Ako zadať novú udalosť?
Slovenčina Udalosti pre "moje hodiny"
Slovenčina Učiteľ - Kalendár
Slovenčina Ako zadať, keď sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede?
Slovenčina Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina Ako zadať udalosť na celý deň?
Slovenčina Ako naraz zadať udalosti/hodiny s triednym učiteľom?
Slovenčina Ako zadať udalosť s triednym učiteľom, ak triedny učiteľ chýba?
Slovenčina Rezervácia učební/Zámena učební
Slovenčina Rezervácia novej učebne
Slovenčina Míting učiteľov
Slovenčina Ako sa rodičia dozvedia o udalostiach, ktoré sa organizujú na škole?
Slovenčina Kedy sa zobrazuje nová udalosť v kalendári na webstránke?
Slovenčina Ako poslať správu účastníkom konkrétnej udalosti?
Slovenčina Ako zadať do triednej knihy začiatok školského roka?