DÚ a písomky

Slovenčina Prehľad - zadania
Slovenčina Administrátor - prehľad zadaných DÚ, testov, projektov a písomiek


DÚ a písomky - Domáce úlohy

Slovenčina Rôzne spôsoby ako zadať žiakom domácu úlohu
Slovenčina Ako zadať žiakom domácu úlohu?
Slovenčina Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?
Slovenčina Ako prideliť domácu úlohu len niektorým žiakom?
Slovenčina Ako zadať DÚ z triednej knihy?
Slovenčina Ako zadať domácu úlohu s otázkami, ktoré mám v prípravách?
Slovenčina Ako zrušiť domácu úlohu zadanú z ETK?
Slovenčina Kontrola domácej úlohy
Slovenčina Ako k DÚ pripojiť súbor?
Slovenčina Ako existujúcu DÚ pridelím inej triede?
Slovenčina Ako zadať domácu úlohu zo svojho plánu?
Slovenčina Kde môžem zadať komentár k odovzdanej domácej úlohe alebo k projektu?
Slovenčina Ako zadať bonusové body za dobrovoľnú DÚ?
Slovenčina Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?
Slovenčina Ako vložiť do otázky (karty) obrázok, video alebo zvukový súbor?
Slovenčina Ako si v prípravách vytvoriť kartu s tabuľkou?
Slovenčina Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Slovenčina Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?
Slovenčina Vyhodnotenie testu, domácej úlohy alebo projektu, zadanie známok
Slovenčina Ako zadať DÚ s hotovými otázkami, ktoré sú v EduPage?
Slovenčina Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?
Slovenčina Ako učiteľ zistí, či si žiaci zadanie úlohy prečítali / vypracovali?
Slovenčina Ako test/DÚ prideliť znova vybraným žiakom?
Slovenčina Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?
Slovenčina Čo znamenajú a na čo slúžia jednotlivé stavy v záložke známky?
Slovenčina Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?
Slovenčina Ako zadať body za jednotlivé otázky v DÚ alebo teste?
Slovenčina Ako môžem poslať žiakovi naspäť opravenú úlohu?
Slovenčina Ako funguje pri DÚ stav "Po termíne" a "Dodatočne"?
Slovenčina Nástroj na opravovanie odfotených riešení
Slovenčina Ako zmeniť/vygumovať existujúce komentáre k obrázkom?


DÚ a písomky - Písomky/skúšanie, plánovanie písomiek

Slovenčina Ako naplánovať písomku/skúšanie?
Slovenčina Ako ohlásiť žiakom písomku alebo skúšanie a oznámiť im témy na štúdium?
Slovenčina Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov
Slovenčina Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek
Slovenčina Ako sa žiaci dozvedia o ohlásenej písomke?
Slovenčina Ako sa žiaci môžu doma pripraviť na písomku?
Slovenčina Načo slúžia "Témy na štúdium"?
Slovenčina Ako ohlásiť písomku/skúšanie cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako si vyhľadám príklady z matematiky podľa konkrétnej témy?