Vytvoriť EduPage

Slovenčina Ako vytvoriť EduPage stránku?
Slovenčina Ako sa prihlásiť na EduPage stránku ako administrátor?
Slovenčina Ako premenovať novú EduPage stránku?
Slovenčina Meno našej školy sa nedá zaregistrovať
Slovenčina Zmena hesla - administrátor
Slovenčina Administrátor - zabudol som heslo
Slovenčina Ako prispôsobiť preklad textových reťazcov na našej stránke?
Slovenčina Ako nastaviť na webstránke správne časové pásmo?


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Zadávanie dát

Slovenčina Ako môžem pridať učiteľov/triedy/predmety do EduPage?
Slovenčina Import údajov
Slovenčina Výmena / zmena učiteľa počas školského roka
Slovenčina Ako nastaviť zvonenia?
Slovenčina Ako zadať zmenu priezviska učiteľky?
Slovenčina Môžu sa zadať údaje zapisovaného žiaka aj na školskej www stránke?
Slovenčina Ako zadať zmenu triedneho učiteľa počas šk.roka?
Slovenčina Ako zadať žiakovi prestup do inej triedy?
Slovenčina Ako ošetriť hlásenie "Nie je možné odstrániť túto položku..."
Slovenčina Ako zadať nepedagogického zamestnanca?
Slovenčina Ako synchronizovať údaje medzi aScAgendou a EduPage stránkou?


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Nový školský rok - Nový školský rok - administrátor

Slovenčina ETK - príprava na nový školský rok
Slovenčina IŽK - príprava na nový školský rok
Slovenčina Prechod do nového školského roka
Slovenčina Aktualizácia údajov o žiakoch, učiteľoch, triedach a predmetoch v aScAgende
Slovenčina Ako zadať do triednej knihy začiatok školského roka?
Slovenčina Prehľad administrátora (hodiny, žiaci, kontá)
Slovenčina Administrátor - rodičovské kontá
Slovenčina Administrácia krúžkov na začiatku školského roka


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Nový školský rok - Nový školský rok - učiteľ

Slovenčina Príprava učiteľa na nový školský rok
Slovenčina Triedny učiteľ - začiatok školského roka


Vytvoriť EduPage - Dáta školy - Úložný priestor

Slovenčina Ako vymazať súbory z úložného priestoru?