Prihláška na ZŠ - ako môže rodič vytlačiť alebo zmeniť odoslanú prihlášku

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Rodič môže po vyplnení a odoslaní prihlášku vytlačiť.

Prihlášku môže neskôr doplniť/zmeniť pomocou kódu, ktorý sa mu zobrazí. Ak to administrátor nastaví, tento kód mu príde taktiež aj v potvrdzovacom e-maile.

Pokiaľ rodič prihlášku zmení, zaznamená sa v zozname prihlášok pod novým kódom - ako nová prihláška. Administrátor vidí v zozname starú aj novú prihlášku. Neskôr môže na základe odovzdanej a podpísanej papierovej prihlášky označiť tú správnu a neaktuálnu prihlášku vymazať.

Všetky návody k elektronickej prihláške: Elektronické prihlášky