Ako zadá slovné hodnotenie k predmetom na vysvedčení škola, ktorá nepoužíva IŽK?

Slovenčina

Cez aScAgendu je možné zadať len celkové hodnotenie žiaka. Celkové hodnotenie sa zadáva v karte žiaka. V ľavom menu v karte žiaka vyberte časť Vysvedčenia. Vpravo hore kliknite na tlačítko Slovné hodnotenie... Do celkového hodnotenia napíšte Váš text slovného hodnotenia žiaka.


Slovné hodnotenie k jednotlivým predmetom nie je možné zadať cez Agendu, len cez EduPage.

Čo je na to potrebné?

1. Škola musí mať vytvorenú EduPage stránku s aktuálnymi údajmi o triedach, predmetoch, žiakoch a učiteľoch, učitelia musia mať vytvorené kontá. Ako vytvoriť kontá učiteľov?

Ak škola zatiaľ EduPage stránku nemá, je potrebné ju vytvoriť. Ako vytvoriť EduPage stránku?
Ak už škola EduPage stránku má, treba mať aktualizované údaje medzi aScAgendou a EduPage stránkou.

2. Právo na zadávanie známok je v EduPage založené na hodinách, ktoré učiteľ učí. Ak nemajú učitelia vytvorené hodiny, musí administrátor nastaviť v IŽK právo na známky typu "Režim bez obmedzení". Ako nastaviť používateľské práva pre IŽK?

3. Potom môžu učitelia zadávať hodnotenie k ľubovoľnému predmetu cez tzv. rozšírený mód. Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok
Učiteľ si vyberie triedu, predmet a môže zadať slovné hodnotenie.

Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?

4. Zadané hodnotenie sa synchronizáciou prenesie do aScAgendy, odkiaľ sa tlačia vysvedčenia.
Ako preniesť dáta z aScAgendy na EduPage stránku?