Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania

V udalostiach na EduPage stránke pribudol nový typ udalosti “Dištančná výučba”.

1. Zadajte odkedy dokedy majú triedy nariadené distančné vzdelávanie. Použite tlačidlo "Dlhšia udalosť":

2. Vyberte jednu alebo viac tried.

3. Stlačte OK:Hotovo.
EduPage bude vedieť, že žiaci sú reálne doma, ale umoží vám zároveň normálne viesť triednu knihu. Na hodinách, ktoré má trieda zadané v ETK, môžete normálne zadávať učivo, evidovať absencie, atď.
EduPage zároveň správne vyplní tlače/reporty a správne naplní výkaz do sociálnej poisťovne.

Pozri aj:
Ako zadať rozvrh počas dištančného vzdelávania?
Online hodiny cez ETK
Výkaz o žiakoch nezúčastnených na vyučovaní pre SP