Suplovanie v mobilnej aplikácii

Slovenčina   Administrácia suplovania v mobilnej aplikácii - Prehľad
Slovenčina   Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania
Slovenčina   Kde nájdem v mobilnej aplikácii administráciu suplovania?
Slovenčina   Ako pridať do suplovania v mobilnej aplikácii chýbajúcich učiteľov/triedy/učebne
Slovenčina   Ako upraviť údaje alebo odstrániť chýbajúceho učiteľa v mobilnej aplikácii
Slovenčina   Ako určiť suplovanie v mobilnej aplikácii
Slovenčina   Ako pridať hodiny v Suplovaní online v mobilnej aplikácii
Slovenčina   Ako zverejniť suplovanie na daný deň cez mobilnú aplikáciu