Suplovanie - Základné informácie

Slovenčina   Prečo používať Suplovanie ONLINE?
Slovenčina   Ako sa dostanem do Suplovania Online?


Suplovanie - Zadávanie údajov

Slovenčina   Učiteľ - nastavenie detailov
Slovenčina   Detaily predmetu
Slovenčina   Definovanie dôvodov neprítomnosti
Slovenčina   Definovanie typov suplovania
Slovenčina   Approbácie
Slovenčina   Kopírovanie služieb a nadčasov
English   Events in substitution


Suplovanie - Práca so suplovaním

Slovenčina   Vytvorenie poznámky pre každé zastupovanie.
Slovenčina   Vytvorenie poznámky pre určitý deň
Slovenčina   Ako môžem vymazat suplovanie?
Slovenčina   Ako zrušiť hodinu?
Slovenčina   Čo sa zobrazuje v suplovaní v pravom hornom rohu?
Slovenčina   Suplovanie počas karantény


Suplovanie - Práca so suplovaním - Somebody is missing

Slovenčina   Zadávanie chýbajúcich učiteľov
Slovenčina   Pridávanie viacerých chýbajúcich naraz
Slovenčina   Trieda, alebo jej skupina, chýba celý deň.
Slovenčina   Generovanie suplovania pre jeden deň
Slovenčina   Zadávanie suplovania
Slovenčina   Presun hodiny
Slovenčina   Nahradenie hodiny
Slovenčina   Presunuté, vymenené a nahradené hodiny.
Slovenčina   Chýbajúci učiteľ aj učebňa na jednej hodine
Slovenčina   Kolízie v suplovaní
Slovenčina   Výmena hodín
Slovenčina   Suplovanie viac-hodinoviek
Slovenčina   Dlhodobé suplovanie
Slovenčina   Chýbanie učiteľa na dozore počas prestávok
Slovenčina   Ako zadať viac suplujúcich učiteľov, a viac učební na jednej hodine.
Slovenčina   Hodina s dvoma učiteľmi - ako ju zrušiť iba pre jedného z nich
English   Events in substitution
Slovenčina   Suplovanie dozorov počas prestávok
Slovenčina   Prevzatie chýbajúcej triedy, učiteľa z udalosti


Suplovanie - Práca so suplovaním - Nobody is missing

Slovenčina   Ako vytvoriť novú hodinu v Suplovaní
Slovenčina   Prevziať zmenu učebne do suplovania online
Slovenčina   Zmena rozvrhu v konkrétnom dni za iný deň/týždeň/polrok.
Slovenčina   Ako zmeniť predmet, učebňu... ak nikto nechýba?
English   How to change particular lesson if nobody is missing


Suplovanie - Zverejniť suplovanie

English   When are the changes in Online Substitution published to the webpage
Slovenčina   Ako nastaviť zobrazovanie suplovania na web stránke školy
Slovenčina   Nechceme publikované suplovanie zobrazovať verejnosti
Slovenčina   NOVINKA: Zmena v prehľade suplovania


Suplovanie - Notifikácie

Slovenčina   Notifikácie o suplovaní
Slovenčina   Pokyny pre suplujúceho učiteľa - cez mobilnú aplikáciu


Suplovanie - Iné

Slovenčina   Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania
Slovenčina   Dá sa používať naraz aj PC aj online suplovanie?
Slovenčina   Ako dostať do suplovania vychovávateľku z ŠKD alebo vedúceho krúžku?
Slovenčina   Je možné skryť niektorých učiteľov zo zoznamu na suplovanie?


Suplovanie - Čo je nové?

Slovenčina   Čo je nové v Online Suplovaní


Suplovanie - Suplovanie v ŠKD

Slovenčina   Ako zobraziť v suplovaní aj osobné rozvrhy učiteľov (ŠKD, krúžky)?
Slovenčina   Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?
Slovenčina   Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?
Slovenčina   Ako zadať suplovanie, ak napr. vychovávateľka poobede chýba len hodinu a zvyšok popoludnia je v práci?
Slovenčina   Ako zobraziť v suplovaní odpadnuté krúžky
Slovenčina   Ako pri chýbaní vychovávateľky rozdeliť deti do iných skupín?


Suplovanie - Suplovanie - pohľad učiteľa

Slovenčina   Učiteľ - Kontrola suplovania


Suplovanie - Suplovanie v mobilnej aplikácii

Slovenčina   Administrácia suplovania v mobilnej aplikácii - Prehľad
Slovenčina   Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania
Slovenčina   Kde nájdem v mobilnej aplikácii administráciu suplovania?
Slovenčina   Ako pridať do suplovania v mobilnej aplikácii chýbajúcich učiteľov/triedy/učebne
Slovenčina   Ako upraviť údaje alebo odstrániť chýbajúceho učiteľa v mobilnej aplikácii
Slovenčina   Ako určiť suplovanie v mobilnej aplikácii
Slovenčina   Ako pridať hodiny v Suplovaní online v mobilnej aplikácii
Slovenčina   Ako zverejniť suplovanie na daný deň cez mobilnú aplikáciu