Nový školský rok - Nový školský rok - administrátor

Slovenčina ETK - príprava na nový školský rok
Slovenčina IŽK - príprava na nový školský rok
Slovenčina Prechod do nového školského roka
Slovenčina Aktualizácia údajov o žiakoch, učiteľoch, triedach a predmetoch v aScAgende
Slovenčina Ako zadať do triednej knihy začiatok školského roka?
Slovenčina Prehľad administrátora (hodiny, žiaci, kontá)
Slovenčina Administrátor - rodičovské kontá
Slovenčina Administrácia krúžkov na začiatku školského roka


Nový školský rok - Nový školský rok - učiteľ

Slovenčina Príprava učiteľa na nový školský rok
Slovenčina Triedny učiteľ - začiatok školského roka