Vyhlásenia o bezpríznakovosti / Výnimka z karantény

Slovenčina Administrácia Vyhlásení o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti
Slovenčina Ako si vytvoriť prehľad odovzdaných Vyhlásení o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník (rodič/zákonný zástupca pri vstupe do školy)
Slovenčina Oznámenie o výnimke z karantény
Slovenčina Čestné vyhlásenie - samoodber
Slovenčina Ako nastaviť zobrazovanie iba aktuálnych Vyhlásení o bezinfekčnosti
Slovenčina Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta
Slovenčina Ako môže administrátor/triedny učiteľ zadať Vyhlásenie o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti za žiaka?
Slovenčina Ako si vytvoriť prehľad platných vyhlásení o bezinfekčnosti (kritérium: platnosť testu)
Slovenčina Ako zo zoznamu vyhlásení odstrániť tie, ktoré sú už neaktuálne?
Slovenčina Ako zadá administrátor žiadosť hromadne
Slovenčina Domáci AG samotest - oznámenie o použití
Slovenčina Ako zistiť počet spravených AG testov v domácom prostredí
Slovenčina Administrácia Vyhlásení žiaka elektronicky cez EduPage
Slovenčina Ako zrušiť akceptovanie podaného Vyhlásenia