Žiadosti / Vyhlásenia

Slovenčina Modul Žiadosti
Slovenčina Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?
Slovenčina Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta
Slovenčina Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul
Slovenčina Žiadosť o uvoľnenie učiteľa
Slovenčina Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov
Slovenčina Administrátor - Žiadosť o povolenie nákupu
Slovenčina Administrátor - Žiadosť o preplatenie nákupu
Slovenčina Administrátor - Ako administrovať Nahlásenie poruchy/problému v učebni
Slovenčina Oznam o chorobe
Slovenčina Ako prideliť právo administrovať celé skupiny žiadostí
Slovenčina Ako si pripraviť prehľad podaných žiadostí za 1 alebo viacerých zamestnancov
Slovenčina Administrácia - Informovaný súhlas podaný zákonným zástupcom
Slovenčina Ako zistiť, kde môžem zverejniť fotografie/videozáznam za každého žiaka na základe Informovaného súhlasu
Slovenčina Prehľad - Informovaný súhlas so zverejňovaním fotografií/videozáznamov
Slovenčina Ako si prezrieť žiadosť pred jej zverejnením
Slovenčina Prečo vidí učiteľ žiadosti žiakov celej školy?


Žiadosti / Vyhlásenia - Vyhlásenia o bezpríznakovosti / Výnimka z karantény

Slovenčina Administrácia Vyhlásení o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti
Slovenčina Ako si vytvoriť prehľad odovzdaných Vyhlásení o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník (rodič/zákonný zástupca pri vstupe do školy)
Slovenčina Oznámenie o výnimke z karantény
Slovenčina Čestné vyhlásenie - samoodber
Slovenčina Ako nastaviť zobrazovanie iba aktuálnych Vyhlásení o bezinfekčnosti
Slovenčina Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta
Slovenčina Ako môže administrátor/triedny učiteľ zadať Vyhlásenie o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti za žiaka?
Slovenčina Ako si vytvoriť prehľad platných vyhlásení o bezinfekčnosti (kritérium: platnosť testu)
Slovenčina Ako zo zoznamu vyhlásení odstrániť tie, ktoré sú už neaktuálne?
Slovenčina Ako zadá administrátor žiadosť hromadne
Slovenčina Domáci AG samotest - oznámenie o použití
Slovenčina Ako zistiť počet spravených AG testov v domácom prostredí
Slovenčina Administrácia Vyhlásení žiaka elektronicky cez EduPage
Slovenčina Ako zrušiť akceptovanie podaného Vyhlásenia