Covid testovanie

Slovenčina Modul Covid testovanie
Slovenčina Nastavenie zodpovednej osoby a výber laboratória pre školu
Slovenčina Ako dopredu zadám, ktorí žiaci sa budú testovať kloktacím testom? (Scenár 1)
Slovenčina Ako zadám kód kloktacieho testu žiaka? (Scenár 1)
Slovenčina Ako dopredu zadám, ktorí žiaci sa budú testovať kloktacím testom? (Scenár 2)
Slovenčina Ako zadám kód kloktacieho testu žiaka? (Scenár 2)
Slovenčina Ako odošlem elektronické žiadanky?
Slovenčina Ako zadám výsledok Ag/PCR testu?
Slovenčina Kde nastaviť právo na administráciu modulu Covid testovanie
Slovenčina Ako preniesť žiakov, ktorí cez 'Prihlasovanie' nahlásili súhlas s kloktacími testami?
Slovenčina Ako nastavím kedy je potrebné žiaka znovu otestovať v závislosti od typu testu a jeho výsledku?
Slovenčina Ako môžem zmazať chybne zadaný údaj
Slovenčina Ako doplniť chýbajúce údaje, ktoré škola potrebuje zaslať laboratóriu
Slovenčina Ako zadám, že žiak prekonal ochorenie Covid-19
Slovenčina Ako zadať informáciu o absolvovanom očkovaní
Slovenčina Ako vyplniť a poslať e-žiadanku laboratóriu Unipharma
Slovenčina Ako vyplniť a poslať e-žiadanku do laboratória Cytopathos
Slovenčina Ako vyplniť a poslať e-žiadanku do laboratória Unilabs
Slovenčina Ako vyplniť a poslať e-žiadanku laboratóriu Klinická Biochémia