Súťaže

Slovenčina Čo je cieľom modulu Súťaže?
Slovenčina Súťaže - základné informácie
Slovenčina Ako zadať školského koordinátora konkrétnej súťaže ?
Slovenčina Na škole máme pre jednu súťaž rôznych koordinátorov pre rôzne ročníky. Ako to zadám?
Slovenčina Ako zadám žiakom kategóriu, v ktorej budú súťažiť?
Slovenčina Ako zaregistrovať žiakov do súťaže?
Slovenčina Ako môžem nahlásiť jedného žiaka do viacerých kategórií v jednej súťaži?
Slovenčina Ako pridať administrátorské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?
Slovenčina Ako si vybrať sĺpce, ktoré sa majú zobrazovať v prehľade?
Slovenčina Ako zrušiť nesprávnu registráciu do súťaže?
Slovenčina Ako poslať žiakom súťažné kódy a informácie o súťaži?
Slovenčina Niektoré súťaže nevidím. Prečo?
Slovenčina Ako sa dostanem k výsledkom súťaží z predchádzajúcich rokov?
Slovenčina Ako podať cez EduPage informovaný súhlas pre účely súťaží?
Slovenčina Ako môžu súťažiť žiaci, ktorí bežne nepoužívajú konto v EduPage (napr. žiaci 1.stupňa)?


Súťaže - Škola bez EduPage

Slovenčina Naša škola nepoužíva EduPage - ako postupovať pri registrácii žiakov na súťaže?
Slovenčina Ako naimportovať údaje do EduPage?
Slovenčina Ako naimportovať triedy?
Slovenčina Ako naimportovať žiakov?
Slovenčina Ako pridať administrátorské práva na modul Súťaže inému učiteľovi?


Súťaže - Špecifiká pre súťaž iBobor

Slovenčina Súťaž iBobor - základné informácie
Slovenčina Aký je rozdiel medzi tréningovým kolom a hlavnou súťažou?
Slovenčina Ako zaregistrovať žiakov do tréningového kola iBobor?
Slovenčina Ako zaregistrovať žiakov do hlavnej súťaže?


Súťaže - Súťaže - pohľad žiaka/rodiča

Slovenčina Rodič - čo je cieľom modulu Súťaže?
Slovenčina Žiak - ako môžem prejaviť záujem o konkrétnu súťaž?
Slovenčina Žiak - ako si vyskúšam súťažné úlohy z minulých ročníkov?
Slovenčina Ako sa k súťaži pripojí žiak, ktorý nemá EduPage?