Dištančné vzdelávanie

Slovenčina   Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?
Slovenčina   Ako zadať rozvrh počas dištančného vzdelávania?
Slovenčina   Ako môžem vyučovať dištančne ináč ako cez online hodiny?
Slovenčina   Online hodiny cez ETK
Slovenčina   Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina   Ako evidovať dochádzku žiakov pri dištančom vzdelávaní?
Slovenčina   Online hodiny cez službu Zoom
Slovenčina   Ako upraviť nastavenia online hodín cez službu Zoom (Waiting room a iné)?
Slovenčina   Vytváranie online hodín cez Google Meet
Slovenčina   Online hodiny cez Google Meet - ako zabrániť neoprávnenému prístupu na hodinu?
Slovenčina   Online hodiny cez službu Webex Teams
Slovenčina   Suplovanie počas karantény
Slovenčina   Ako sa zobrazia online hodiny v reportoch z ETK?
Slovenčina   Prečo je tlačidlo Pripojiť niekedy zelené, inokedy modré alebo šedé?
Slovenčina   Časť tried sa vzdeláva v škole, časť distančne a potom sa vymenia. Ako to nastaviť v rozvrhu?
Slovenčina   Časť žiakov sa vyučuje prezenčne, časť dištančne. Ako to zadať v triednej knihe?
Slovenčina   Prehľad online hodín pre administrátora EduPage
Slovenčina   Ako zmeniť účet, cez ktorý vytváram online hodiny?
Slovenčina   Online hodiny v plánovaní
Slovenčina   Ako urobiť školské kolo predmetovej olympiády v podmienkach dištančnej výučby?
Slovenčina   Ako zadávať domáce úlohy, ak sa časť žiakov učí prezenčne a časť sa učí dištančne?