Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew

Ak chcete nastaviť niektorému z učiteľov právo na administráciu suplovania, nie je potrebné aby ste mu prezradili administrátorské heslo. Stačí ak mu pridelíte právo nasledovne: