Ako prideliť právo administrovať celé skupiny žiadostí

Slovenčina Čeština

V module Žiadosti je k dispozícii viacero typov žiadostí. Niektoré z nich patria do rovnakej skupiny. Napríklad Vyhlásenia o bezinfekčnosti. Ak administrátor chce prideliť právo (napr. zástupcovi školy) spravovať všetky žiadosti z rovnakej kategórie, nemusí tak robiť pri každej žiadosti zvlášť, ale nastaví právo administrovať celú kategóriu.

Prihláste sa ako administrátor a zvoľte modul 'Žiadosti'

Prepnite sa do administračného režimu.

V skupine, v ktorej idete pridávať administrátorské práva, si vyberte zo zoznamu zamestnancov toho, ktorému chcete právo prideliť a voľbu uložte.

V zozname typov žiadostí sa zobrazí meno nového administrátora vo všetkých žiadostiach z danej skupiny.

Poznámka k Nastaveniam:
Administrátor môže spravovať všetky žiadosti.
Zamestnanec s právom upravovať všetko môže spravovať všetky žiadosti rovnako ako administrátor.
Zamestnanec s prideleným právom v konkrétnej skupine žiadostí môže spravovať všetky žiadosti z danej skupiny.
Triedny učiteľ môže spravovať žiadosti žiakov svojej triedy bez potrebného ďalšieho nastavenia. Toto právo má automaticky. Toto nastavenie je možné zmeniť.
Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?
Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul