Ako zistiť počet spravených AG testov v domácom prostredí

Rodič zadá informáciu o dátume a výsledku AG samotestu spraveného žiakovi v domácom prostredí cez vyhlásenie 'Domáci AG samotest - Výsledok'.
Domáci AG samotest - oznámenie o použití
Škola tak môže zistiť koľko testov sa použilo za určité obdobie.

Na úvodnej obrazovke zvoľte modul Žiadosti/Vyhlásenia.

V hornom menu kliknite na možnosť 'Kto odovzdal' a zvoľte konkrétny typ Vyhlásenia.

Otvorí sa nové okno s prehľadom. Vyberte dátum platnosti, za ktorý chcete prehľad vytvoriť. Voľbu potvrdíte pomocou tlačidla 'Obnoviť'.
Zobrazený prehľad je usporiadaný podľa tried. Sumarizuje, koľkí z celkového počtu žiakov v triede Vyhlásenie v danom období podali a informuje o žiakoch, ktorí vyhlásenie cez EduPage nepodali.
Administrátor vidí prehľad za všetky triedy, triedny učiteľ za svoju triedu.
Prehľad je možné si vytlačiť.

Táto funkcia nie je dostupná v EduPage mobilnej aplikácii.

Viac návodov k modulu Žiadosti / Vyhlásenia