Čestné vyhlásenie - samoodber

V prípade, že rodičia odoberú vzorku PCR kloktacím testom doma, je potrebné aby podali Čestné vyhlásenie o odobratí vzorky v domácom prostredí uvedenému žiakovi.

Ak to školský administrátor povolí, Čestné vyhlásenie je môžné podať elektronicky cez EduPage.

Stlačte tlačidlo 'Štart' v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte 'Žiadosť/Vyhlásenie':

Zo zoznamu žiadostí a vyhlásení vyberte Čestné vyhlásenie - samoodber .


Zvoľte dátum, ku ktorému Vyhlásenie podávate.


Zadajte číslo odberovej sady odberu vzorky:


Stlačením tlačidla 'Uložiť' potvrdíte a odošlete vyhlásenie.

O akceptovaní Vyhlásenia budete informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v mobilnej aplikácii na svojom smartfóne.

Vyhlásenie môžete podať aj cez EduPage mobilnú aplikáciu.