Ako môže administrátor/triedny učiteľ zadať Vyhlásenie o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti za žiaka?

V prípade, že škole napríklad niektorí zákonní zástupcovia odovzdajú Vyhlásenie o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti v papierovej forme, ale škola chce mať všetky Vyhlásenia na jednom mieste a pokope, môže administrátor alebo triedny učiteľ elektronicky zadať Vyhlásenie za dotyčných žiakov dodatočne.
Administrátor môže podať vyhlásenie za zamestnanca alebo žiaka.
Triedny učiteľ môže podať vyhlásenie za žiaka zo svojej triedy.

Prihláste sa ako administrátor. Na úvodnej obrazovke zvoľte modul Žiadosti/Vyhlásenia:

Pomocou tlačidla 'červené plus' otvorte ponuku žiadostí/vyhlásení a vyberte si z nej konkrétny typ:

Zvoľte triedu, v ktorej chcete vyhlásenia podať:

Vyberte meno, za koho Vyhlásenie podávate a vyplňte ho.
=Vyhlásenie o bezinfekčnosti zamestnanca školy (platné do 25.4.2021)
=Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a ZŠ I. stupeň) (platné do 25.4.2021)
=Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu (II. stupeň ZŠ, SŠ) (platné do 25.4.2021)
=Vyhlásenie o bezinfekčnosti: Plnoletý žiak (platné do 25.4.2021)
Po podaní vyhlásenia je potrebné ich ešte akceptovať.