Ako nastaviť zobrazovanie iba aktuálnych Vyhlásení o bezinfekčnosti

Aby zamestnanci a zákonní zástupcovia videli iba aktuálne Vyhlásenia o bezinfekčnosti a zoznam bol tak pre nich prehľanejší, je dobré staršie vyhlásenia vypnúť.

Prihláste sa ako administrátor a kliknite na modul 'Žiadosti/Vyhlásenia':


Prepnite sa do administračného režimu:


Vypnite všetky už neplatné vyhlásenia o bezinfekčnosti:

Týmto zabezpečíte prehľadnejšiu ponuku v zozname žiadostí a vyhlásení o bezinfekčnosti pre užívateľov - zamestnancov a rodičov žiakov.