Administrátor - Ako administrovať Nahlásenie poruchy/problému v učebni

Slovenčina Čeština

DOROBIŤ SCREENSHOTY!!!!

Aby mohol učiteľ elektronicky nahlasovať poruchu/problém v učebni, musí školský administrátor povoliť učiteľom ich elektronické podávanie, táto možnosť nie je v systéme implicitne nastavená:

Ako povoliť elektronické podávanie žiadostí:
Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?

Ak je teda podávanie žiadosti povolené, o tom, že učiteľ podal novú žiadosť, sa dozviete z notifikácie na dlaždičke „Žiadosti“ vďaka informácii o počte odovzdaných žiadostí - žiadostí čakajúcich na schválenie.

Po kliknutí na dlaždičku sa dostanete do modulu Žiadosti.
V žiadostiach na schválenie vidíme všetky žiadosti podané učiteľmi, aj tie čakajúce na schválenie.
Žiadosť schválime/zamietneme pomocou tlačidiel v pravej časti alebo tak, že ju otvoríme kliknutím na danú žiadosť.

O tomto type žiadosti - Nahlásenie poruchy/problému v učebni môže byť správou informovaný napríklad aj školník/údržbár. Musí mať však vytvorené EduPage konto a nastavené právo upravovať tento modul, t.j. tento konkrétny typ žiadosti. Právo upravovať modul nastavíte nasledovne:
Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul

Po tom ako školník poruchu odstráni/opraví, môže tak v žiadosti zmeniť stav na 'Hotovo' buď po otvorení správy alebo po kliknutí na 3 bodky v pravej časti

Učiteľ je o prípadnom schválení a následnom vybavení žiadosti informovaný správou či už vo webovej aplikácii, alebo v aplikácii na svojom smartfóne.