Oznam o chorobe

Slovenčina Čeština

Ak to váš školský administrátor povolí, ako učiteľ môžete informovať zamestnávateľa o svojej práceneschopnosti zo zdravotných dôvodov elektronicky cez EduPage.
Výhodou elektronického zasielania oznamu o chorobe učiteľom je, že po jeho akceptovaní vedením školy ide automaticky do suplovania informácia o chýbajúcom učiteľovi, čo celý proces zjednodušuje.

Po prihlásení sa do konta, kliknite na ikonku Štart v ľavom hornom rohu a z obľúbených položiek vyberte 'Žiadosť / Vyhlásenie'.

Zvoľte 'Oznam o chorobe':

Zvoľte dátum odkedy - dokedy predpokladáte práceneschopnosť, v prípade potreby je možné sa odhlásiť zo stravy priamo v žiadosti. Uveďte dôvod svojej práceneschopnosti a oznam o chorobe uložte:

O jeho akceptovaní Vás upovedomí notifikácia či už na webe alebo v mobilnej aplikácii:
printscreen