Administrátor - Výsledky

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew

V ľavom menu vyberte "Výsledky"

Dlaždička Štatistiky známok

Tento pohľad vám poskytne porovnanie výsledkov žiakov - napr. medzi triedami, medzi žiakmi v rámci jednej triedy, a to na základe rôznych zdrojov dát - priemer známok, známka na vysvedčení alebo známky z konkrétnej udalosti, napríklad porovnávacie testy medzi viacerými triedami v jednom ročníku.

Tejto téme sa venuje podrobne blog Progres študenta

Dlaždica Prezerať známky
Dostanete sa do žiackej knižky, kde si môžete prezerať známky všetkých tried a predmetov.

Dlaždica Prezerať pridelenia
Pridelením sa rozumie zadanie domácej úlohy, testu, projektu, oznámenie písomky alebo pridelenie prezentácie.

Po kliknutí na konkrétne číslo (počet pridelení) vás systém presmeruje na zoznam pridelení vybranej hodiny.

Dlaždica Prehľad hodín: Zadania
Tu vidíte prehľad počtov zadaní v jednotlivých triedach (hodinách). Farby hodín znamenajú: zelená - oficiálna hodina, šedá - neoficiálna hodina, červená - zatiaľ nebola vytvorená hodina.

Dlaždica Prehľad hodín: Známky

Na tomto prehľade vidíte, či učitelia zadávajú žiakom známky do IŽK.