Somebody is missing

Slovenčina   Zadávanie chýbajúcich učiteľov
Slovenčina   Pridávanie viacerých chýbajúcich naraz
Slovenčina   Trieda, alebo jej skupina, chýba celý deň.
Slovenčina   Generovanie suplovania pre jeden deň
Slovenčina   Zadávanie suplovania
Slovenčina   Presun hodiny
Slovenčina   Nahradenie hodiny
Slovenčina   Presunuté, vymenené a nahradené hodiny.
Slovenčina   Chýbajúci učiteľ aj učebňa na jednej hodine
Slovenčina   Kolízie v suplovaní
Slovenčina   Výmena hodín
Slovenčina   Suplovanie viac-hodinoviek
Slovenčina   Dlhodobé suplovanie
Slovenčina   Chýbanie učiteľa na dozore počas prestávok
Slovenčina   Ako zadať viac suplujúcich učiteľov, a viac učební na jednej hodine.
Slovenčina   Hodina s dvoma učiteľmi - ako ju zrušiť iba pre jedného z nich
English   Events in substitution
Slovenčina   Suplovanie dozorov počas prestávok