Suplovanie v ŠKD

Slovenčina   Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?
Slovenčina   Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?
Slovenčina   Ako zadať suplovanie, ak napr. vychovávateľka poobede chýba len hodinu a zvyšok popoludnia je v práci?
Slovenčina   Ako zobraziť v suplovaní odpadnuté krúžky
Slovenčina   Ako pri chýbaní vychovávateľky rozdeliť deti do iných skupín?