Zverejniť suplovanie

English   When are the changes in Online Substitution published to the webpage
Slovenčina   Ako nastaviť zobrazovanie suplovania na web stránke školy
Slovenčina   Nechceme publikované suplovanie zobrazovať verejnosti
Slovenčina   NOVINKA: Zmena v prehľade suplovania