Iné

Slovenčina   Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania
Slovenčina   Dá sa používať naraz aj PC aj online suplovanie?
Slovenčina   Ako dostať do suplovania vychovávateľku z ŠKD alebo vedúceho krúžku?
Slovenčina   Je možné skryť niektorých učiteľov zo zoznamu na suplovanie?