Korona vyučovanie - Jeseň 2021

Slovenčina Školský semafor - administrácia


Korona vyučovanie - Dištančné vzdelávanie

Slovenčina Ako zadať dištančné vzdelávanie do triednej knihy?
Slovenčina Ako zadať rozvrh počas dištančného vzdelávania?
Slovenčina Ako môžem vyučovať dištančne ináč ako cez online hodiny?
Slovenčina Online hodiny cez ETK
Slovenčina Žiak - ako sa pripojím na online hodinu?
Slovenčina Ako evidovať dochádzku žiakov pri dištančom vzdelávaní?
Slovenčina Online hodiny cez službu Zoom
Slovenčina Ako upraviť nastavenia online hodín cez službu Zoom (Waiting room a iné)?
Slovenčina Online hodiny cez službu Google Meet
Slovenčina Online hodiny cez Google Meet - ako zabrániť neoprávnenému prístupu na hodinu?
Slovenčina Online hodiny cez službu Webex Teams
Slovenčina Suplovanie počas karantény
Slovenčina Ako sa zobrazia online hodiny v reportoch z ETK?
Slovenčina Prečo je tlačidlo Pripojiť niekedy zelené, inokedy modré alebo šedé?
Slovenčina Časť tried sa vzdeláva v škole, časť distančne a potom sa vymenia. Ako to nastaviť v rozvrhu?
Slovenčina Časť žiakov sa vyučuje prezenčne, časť dištančne. Ako to zadať v triednej knihe?
Slovenčina Prehľad online hodín pre administrátora EduPage
Slovenčina Ako zmeniť účet, cez ktorý vytváram online hodiny?
Slovenčina Online hodiny v plánovaní
Slovenčina Ako zadávať domáce úlohy, ak sa časť žiakov učí prezenčne a časť sa učí dištančne?
Slovenčina Ako zadať zrušené hodiny pre ŠKD/krúžky?


Korona vyučovanie - Potvrdenia

Slovenčina Ako môže administrátor aktivovať funkciu tlače potvrdení pre žiakov a učiteľov?
Slovenčina Môžu si vytlačiť potvrdenie pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci?
Slovenčina Ako sa dá overiť pravosť potvrdenia?
Slovenčina Ako pridať k potvrdeniu scan pečiatky a podpisu riaditeľa?
Slovenčina Potvrdenie o statuse učiteľa pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19
Slovenčina Ako zmeniť podpis riaditeľa/pečiatku školy na potvrdení?


Korona vyučovanie - Potvrdenia - Potvrdenie o zamestnaní

Slovenčina Ako si môže učiteľ vytlačiť Potvrdenie o zamestnaní?
Slovenčina Ako si môžem uložiť potvrdenie o zamestnaní do mobilu?


Korona vyučovanie - Potvrdenia - Potvrdenie o návšteve školy

Slovenčina Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?
Slovenčina Ako si môžem uložiť potvrdenie o návšteve školy do mobilu?


Korona vyučovanie - Vyhlásenia o bezpríznakovosti / Výnimka z karantény

Slovenčina Administrácia Vyhlásení o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti
Slovenčina Ako si vytvoriť prehľad odovzdaných Vyhlásení o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti - návštevník (rodič/zákonný zástupca pri vstupe do školy)
Slovenčina Oznámenie o výnimke z karantény
Slovenčina Čestné vyhlásenie - samoodber
Slovenčina Ako nastaviť zobrazovanie iba aktuálnych Vyhlásení o bezinfekčnosti
Slovenčina Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta
Slovenčina Ako môže administrátor/triedny učiteľ zadať Vyhlásenie o bezinfekčnosti/bezpríznakovosti za žiaka?
Slovenčina Ako si vytvoriť prehľad platných vyhlásení o bezinfekčnosti (kritérium: platnosť testu)
Slovenčina Ako zo zoznamu vyhlásení odstrániť tie, ktoré sú už neaktuálne?
Slovenčina Ako zadá administrátor žiadosť hromadne
Slovenčina Domáci AG samotest - oznámenie o použití
Slovenčina Ako zistiť počet spravených AG testov v domácom prostredí
Slovenčina Administrácia Vyhlásení žiaka elektronicky cez EduPage
Slovenčina Ako zrušiť akceptovanie podaného Vyhlásenia


Korona vyučovanie - Elektronické posielanie polročných výpisov

Slovenčina Ako môže škola poslať rodičovi polročný výpis známok elektronicky?
Slovenčina Vieme elektronicky zverejniť aj ručne vypísané vysvedčenia, príp. naše špeciálne vysvedčenia?
Slovenčina Môže aj žiak podpísať vysvedčenie?
Slovenčina Môžem rovnakým spôsobom zverejniť žiakom/rodičom aj napomenutia, diplomy alebo iné dokumenty?
Slovenčina Ako v agende vyrobím PDF súbor s polročným výpisom pre každého žiaka?
Slovenčina Ako si môže triedny učiteľ pozrieť polročné výpisy žiakov svojej triedy?
Slovenčina Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina V tabuľke už mám nejaké výpisy. Čo sa s nimi stane, ak dám Uložiť?
Slovenčina Čo znamenajú jednotlivé farby ikony výpisov/vysvedčení?