Kontá pre používateľov

Slovenčina   Ako vytvoriť kontá pre učiteľov alebo žiakov?
Slovenčina   Administrátor - ako vygenerovať kontá pre rodičov?
Slovenčina   Prehľad administrátora o kontách pre žiakov a rodičov
Slovenčina   Ako sa dostanem ku rodičovským kontám?
Slovenčina   Administrátor - ako zistím, ktorí rodičia majú problém s rodičovským kontom?
Slovenčina   Ako zrušiť učiteľské konto?
Slovenčina   Ako zmeniť prihlasovacie meno do rodičovského konta, ak rodič zmenil emailovú adresu?
Slovenčina   Ako zmeniť prihlasovacie meno do osobného konta, ak učiteľ zmenil emailovú adresu?
Slovenčina   Ako zablokovať používateľa/správy od konkrétneho používateľa v prípade zneužitia konta?
Slovenčina   Administrátor - ako poslať heslo učiteľovi/učiteľom?


Kontá pre používateľov - Prihlásenie - učiteľ

Slovenčina   Zmena prihlasovacieho mena alebo hesla
Slovenčina   Osobné EduPage konto - ako si ho vytvoriť?
Slovenčina   Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo
Slovenčina   Som učiteľ aj rodič - ako sa prepínať medzi kontami?
Slovenčina   Administrátor/učiteľ - prepínanie medzi učiteľským a administrátorským kontom
Slovenčina   Ako zmeniť prihlasovacie meno do osobného konta, ak učiteľ zmenil emailovú adresu?


Kontá pre používateľov - Prihlásenie - rodič

Slovenčina   Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
Slovenčina   Nefunguje mi heslo, zabudol som heslo
Slovenčina   Aký je rozdiel medzi rodičovským a žiackym kontom v EduPage?
Slovenčina   Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
Slovenčina   Rodič - ako si môžem zmeniť heslo do EduPage?
Slovenčina   Ako môže rodič zistiť heslo na EduPage konte svojho dieťaťa?
Slovenčina   Ako odstrániť používateľa z mobilnej aplikácie?


Kontá pre používateľov - Prihlásenie - žiak

Slovenčina   Prihlásenie - žiak
Slovenčina   Osobné EduPage konto - ako si ho vytvoriť?
Slovenčina   Zabudol som heslo do EduPage - ako ho zistím?
Slovenčina   Žiak - Ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage?
Slovenčina   Ako zmeniť prihlasovacie meno do osobného konta?