Elektronické posielanie polročných výpisov 2021

Slovenčina   Ako môže škola poslať rodičovi polročný výpis známok elektronicky?
Slovenčina   Vieme elektronicky zverejniť aj ručne vypísané vysvedčenia, príp. naše špeciálne vysvedčenia?
Slovenčina   Môže aj žiak podpísať vysvedčenie?
Slovenčina   Môžem rovnakým spôsobom zverejniť žiakom/rodičom aj napomenutia, diplomy alebo iné dokumenty?
Slovenčina   Ako v agende vyrobím PDF súbor s polročným výpisom pre každého žiaka?
Slovenčina   Ako si môže triedny učiteľ pozrieť polročné výpisy žiakov svojej triedy?
Slovenčina   Žiak/rodič - ako si pozriem výpis známok v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   V tabuľke už mám nejaké výpisy. Čo sa s nimi stane, ak dám Uložiť?
Slovenčina   Čo znamenajú jednotlivé farby ikony výpisov/vysvedčení?